ניתוב סיסקו מחדש - פרוטוקול ווירטואלי מישיבת דירקטוריון סיסקו

Document created by boaza@techdata.co.il on Jan 22, 2010Last modified by boaza@techdata.co.il on Jan 23, 2010
Version 4Show Document
  • View in full screen mode

מצורף קישור למאמרו של בועז תמיר "ניתוב סיסקו מחדש". המאמר עוסק בשינוי המבנה הארגוני ותפיסת הניהול שעברה סיסקו במהלך השנה האחרונה כתוצאה מהמשבר העולמי ושינויים טכנולוגיים

 

 

לקריאת המאמר

http://www.worldview.biz/?CategoryID=217&ArticleID=502

Attachments

    Outcomes