ניתוב סיסקו מחדש - פרוטוקול ווירטואלי מישיבת דירקטוריון סיסקו

Version 4

    מצורף קישור למאמרו של בועז תמיר "ניתוב סיסקו מחדש". המאמר עוסק בשינוי המבנה הארגוני ותפיסת הניהול שעברה סיסקו במהלך השנה האחרונה כתוצאה מהמשבר העולמי ושינויים טכנולוגיים

     

     

    לקריאת המאמר

    http://www.worldview.biz/?CategoryID=217&ArticleID=502